อุปกรณ์ช่วยเพิ่มสมรรถนะ
สำหรับรถยนต์ 4 สูบ เครื่องยนต์ 1.8 CC ขึ้นไป "แนะนำ"
ควรเปลี่ยน หม้อต้มให้เหมาะกับแรงม้าของเครื่องยนต์

TOMASETTO
รุ่น ANTARTIC
แรงม้า สูงสุด 380 HP
สำหรับรถยนต์ 1.8 - 2.4 CC

Image is not available

KME
รุ่น GOLD
แรงม้า สูงสุด 350 HP
สำหรับรถยนต์ 2.4-3.0 CC

Image is not available

KME
รุ่น GOLD - TURBO
แรงม้า สูงสุด 350 HP
สำหรับรถยนต์ TURBO

Image is not available

KEIHIN รุ่น H2001 (1.2 OHM)
สีฟ้า TYPE 52
สำหรับรถ 1.6 - 1.8 CC.
สีเหลือง TYPE 73 CC. สำหรับรถ 2.4 CC ขึ้นไป

Image is not available

HANA
รุ่น H2001
(1.9 OHM)
สำหรับรถยนต์
สีแตง 1.2 - 1.8 CC ขึ้นไป
สีเขียว 2.0 CC ขึ้นไป

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
ชุดหัวฉีดแก๊ส ยี่ห้อ EUROPE GAS
Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
BASICO 24 4 สูบ

Image is not available

สวิสแก๊สออโต้

Image is not available

แมพเซ็นเซอร์

Image is not available

ชุดคอนโทล
รุ่น BASICO 24 4 สูบ
รับประกัน 1 ปี
ประกันอัคคีภัย : -
ราคา : 9,900 บาท

Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
รุ่น ADVANCE 32 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
UNO

Image is not available

รางหัวฉีด
VALTEK 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด Europe Gas
รุ่น ADVANCE 32 4 สูบ
รับประกัน 1 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 24,900 บาท

Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
รุ่น ADVANCE 48 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
MAJIC III

Image is not available

หัวฉีดแยก
EUROPE 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด Europe Gas
รุ่น ADVANCE 48 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 29,900 บาท

Image is not available
Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
รุ่น SUPERIOR 48 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
MAJIC III

Image is not available

หัวฉีดแยก
EUROPE 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด Europe Gas
รุ่น SUPERIOR 48 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 31,900 บาท

Image is not available
Slider
ชุดหัวฉีดแก๊ส ยี่ห้อ AC
Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
STAG 200 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
AC

Image is not available

รางหัวฉีด
RAIL 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด AC
รุ่น STAG 200 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 24,900 บาท

Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
รุ่น Q BOX BASIC 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
TOMASETTO AT09

Image is not available

รางหัวฉีด
RAIL 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด AC
รุ่น Q BOX BASIC 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 25,900 บาท

Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
รุ่น STAG 300 PREMIUM 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
TOMASETTO AT09

รางหัวฉีด
RAIL 4 สูบ

Image is not available
Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด AC
รุ่น STAG 300 PREMIUM 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 29,900 บาท

Slider
ชุดหัวฉีดแก๊ส ยี่ห้อ AG
Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
COMPACT 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
TOMASETTO AT09

Image is not available

รางหัวฉีด
RAIL 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด AG
รุ่น COMPACT 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 23,900 บาท

Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
รุ่น ZENIT 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
TOMASETTO AT09

Image is not available

รางหัวฉีด
RAIL 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด AG
รุ่น ZENIT 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 24,900 บาท

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

รางหัวฉีด
RAIL 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด AG
รุ่น ZENIT PRO OBD II 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 28,900 บาท

Image is not available
Slider
ชุดหัวฉีดแก๊ส ยี่ห้อ ENERGY REFORM
Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
FASTTECH II 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
TOMASETTO AT09

Image is not available

รางหัวฉีด
Energy reform IG1 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด Energy Reform
FASTTECH II 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 28,900 บาท

Image is not available
Image is not available

กล่องควบคุม
รุ่น ADVANCE OBD 4 สูบ

Image is not available

หม้อต้ม
TOMASETTO AT09

Image is not available

รางหัวฉีด
Energy reform IG1 4 สูบ

Image is not available

ถังแก๊ส
ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร

ชุดหัวฉีด Energy Reform
รุ่น ADVANCE OBD 4 สูบ
รับประกัน 2 ปี
ประกันอัคคีภัย : มี
ราคา : 37,500 บาท

Slider

32,000.-
35,000.-

AG - ZENIT
AG - ZENIT PRO OBD II

ราคา
23,900.-
24,900.-
28,900.-

ราคา
9,900.-
24,900.-
29,000.-
31,900.-

ราคา
24,900.-
25,900.-
29,900.-

ราคา
28,900.-
37,500.-

3x,x00.-
3x,x00.-

ยี้ห้อ/ รุ่น
AG - COMPACT
AG - ZENIT
AG - ZENIT PRO OBD II

ยี้ห้อ/ รุ่น
Europe Gas - Basico 32 (ชุด kit)
Europe Gas - Advance 32
Europe Gas - Advance 48
Europe Gas - Superior 48

ยี้ห้อ/ รุ่น
AC - STAG 200
AC - QBOX BASIC
AC - 300 PREMIUM

ยี้ห้อ/ รุ่น
Energy Reform - Fast Tech II
Energy Reform - Advance OBD

AC - STAG 300 PLUS
AC - 300 PREMIUM

ชุดหัวฉีด
AG
4 สูบ

ชุดหัวฉีด
AC
4 สูบ

ชุดหัวฉีด
Energy Reform
4 สูบ

ชุดหัวฉีด
Europe Gas
4 สูบ

6 สูบ

6 สูบ

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ทุกชุดอุปกรณ์ติดตั้ง ประกอบด้วย

อุปกรณ์ช่วยเพิ่มสมรรถนะแก๊ส

1. หัวฉีดเดี่ยว HANA
2. หม้อต้ม TOMASETTO ANTARTIC
(สำหรับเครื่องยนต์ 2.0 CC. ขึ้นไป

1. กล่องควบคุม (ECU)
2. รางหัวฉีด
3. ชุดสายไฟ
4. กรองแก๊ส
5. สวิสซ์แก๊สออโต้
6. หม้อต้มแก๊ส
7. มัลติดวาวล์ถังแก๊ส
8. ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร
9. คูมื่อการใช้งาน /การรับประกันอุปกรณ์
10. เอกสารรับรองการติดตั้ง

Slider
facebook_page_plugin
กด Like..ติดตามข่าวสารของ..แก๊สบอย..ผ่านเฟสบุ๊คได้ค่ะ
แก๊สบอย© 2009 สงวนสิทธิ์