เจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับการติดตั้งเป็นอย่างมาก หากติดตั้งไม่ดีหรือติดตั้งผิด จะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เช่นเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ออกตัวสะดุด จนถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์ได้ดังนั้นในการติดตั้งเราควรระมัดระวังและตรวจสอบความเรียบร้อยดังนี้

 1. การเจาะหัวฉีดแก๊ส ควรเจาะหัวฉีดแก๊สในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับหัวฉีดน้ำมันมากที่สุด เพราะจะทำให้การจ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์ เป็นไปโดยสมบูรณ์ไม่เหลือแก๊สค้างอยู่ในท่อไอดี และควรถอดท่อร่วมไอดีออกมาเจาะ เพราะหากไม่ถอดท่อร่วมไอดีเจาะแล้วนั้น อาจทำให้มีเศษโลหะหรือเศษวัสดุ ไปอุดตันทางเดินน้ำมันเครื่อง ตกลงไปในวาวล์ หรือห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์

P1

รูปการเจาะหัวฉีดห่างเกินไป ในรถแจ๊ส ทำให้รถเมื่อออกตัวมีอาการสะดุด

 

P2 2

การเจาะท่อไอดีที่ถูกต้อง  (ใกล้ตำแหน่งหัวฉีดน้ำมัน)

 

P3 3

วาล์วสึกหรอจากการจูนแก๊สไม่เหมาะสม และเจาะหัวฉีดแก๊สห่างเกินไป

 

P4

คราบเขม่าภายในหัวลูกสูบ ที่เกิดจากการเจาะตำแหน่งหัวฉีดไม่ดีหรือจูนอัพหนาเกินไป


 

2. การวางตำแหน่งหัวฉีดแก๊ส หากหลีกเลี่ยงได้ควรวางในตำแหน่งที่ง่ายต่อการตรวจเช็ค และเป็นจุดที่ระบาย ความร้อนได้ดี เพราะจะทำให้การจ่ายแก๊สเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่มีผลกระทบจากอุณหภูมิซึ่งจะทำให้แก๊สบางเกินไปเมื่ออุณหภูมิสูง หากเป็นไปได้ สายหัวฉีดควรมีขนาดสั้นที่สุดและยาวใกล้เคียงกันทุกหัว และรูหัวฉีดมีขนาดเหมาะสมกับเครื่องยนต์

P5

หัวฉีดอยู่ในตำแหน่งระบายความร้อนได้ดี


 

3. การเดินสายไฟหัวฉีด จุดเชื่อมต่อสายไฟทุกจุดควรบัดกรี เพื่อให้การนำไฟฟ้าเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่ควรใช้ผ้าเทปพันสายไฟไว้ หรือใช้หางปลา หรือตัวบีบสายในการเชื่อมสาย เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง และควรระมัดระวังในการ wiring ไฟของระบบให้ถูกต้องตาม diagram และเก็บสายด้วยกระดูกงูหรือพันสายไฟให้เรียบร้อยทั้งภายนอกและภายในรถ และกล่อง ECU ควรอยู่ภายในรถ

P6

พันสายไฟและเก็บสายไฟในกระดูกงูในจุดที่ต้องระวัง+เชื่อมสายเรียบร้อย


 

4. การเดินท่อแก๊สควรเดินตามท่อทางเดินน้ำมันของรถเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ควรประหยัดท่อแก๊ส และบริเวณหม้อต้มควรเหลือสายไว้2-3รอบเพื่อให้ท่อแก๊สสามารถยืดหยุ่นได้และเป็นประโยชน์ในการบำรุงรักษาในอนาคต

P7


 

5. การติดตั้งถัง บริเวณที่เจาะควรใช้ body coate ฉีดพ่น เพื่อป้องกันสนิม การยึดน๊อตควรมีแหวนรองเพื่อการกระจายแรงยึดเกาะไม่ทำให้ตัวถังฉีกง่าย ตำแหน่งการยึดน๊อตควรมั่นคงแข็งแรง

P8 8


 

 6. ท่อแวคคั่มแก๊สควรมีสายรัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากแก๊สรั่ว และหลังจากการติดตั้งต้องใช้เครื่องมือตรวจเช็คแก๊สสรั่วตรวจสอบการรั่วซึมของแก๊สเพื่อความปลอดภัย 

 CheakGas


Print