ใช้รถยนต์ติดแก๊ส LPG แล้วไฟไหม้ เพราะอะไร..??

เพราะ คุณไม่ดูแลรักษา...??  

ไม่นำรถเข้าเช็คตามระยะ..??  

สิ้นอายุการใช้งานอุปกรณ์ส่วนควบแล้วไม่เปลี่ยน...??

อุปกรณ์ส่วนควบประเภทท่อยางแบบยืดหยุ่น มีอายุการใช้งาน 2-3 ปี หรือประมาณ 40,000 - 50,000 กม. เมื่อท่อยางเสื่อมสภาพ จะมีรอยแตกลายงา สภาพท่อยางแข็ง

ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเกิดแก๊สรั่ว หม้อต้มแก๊ส มีคราบน้ำ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อต้ม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนแก่เครื่องยนต์

มัลติวาล์วถังแก๊สควรถอดโอริงวาล์วถังแก๊สเปลี่ยน ทุกๆ 5 ปี ป้องกันแก๊สรั่วบริเวณถังแก๊ส

ข้อสุดท้าย - สำคัญ นำรถเข้าตรวจเช็ค ตามระยะที่กำหนดของศูนย์บริการ เพียงเท่านี้ คุณก็จะใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยทั้งยังรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ยาวนานมากขึ้น

ลูกค้าติดตั้งแก๊สจากทางร้าน หรือลูกค้าติดตั้งแก๊สจากที่อื่น เรายินดีให้บริการ ตรวจเช็คระบบแก๊ส ฟรี, เช็คแก๊สรั่วฟรี


Print