TAP หรือ Timing Advance Processor

คือตัวช่วยปรับองศาการจุดระเบิด

     เชื้อเพลิงเบนซิน การเผาไหม้จะรวดเร็วกว่าเชื้อเพลิงแก๊สLPG เมื่อเราใช้ LPG จึงทำให้การเผาไหม้ของLPG ในการจุดระเบิดไม่หมด ยังมีแก๊สหลงเหลือค้างเผาไหม้ต่อไปอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการสึกหรอที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้เชื้อเพลิงLPG เทียบกับเชื้อเพลิงเบนซิน ดังนั้นหากจะใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPGให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้อง หาทางทำให้แก๊สเผาไหม้ได้หมด

 

     TAP หรือ Timing Advance Processor คือตัวช่วยดังกล่าวให้เราสามารถสั่งให้องศาการจุดระเบิดเกิดขึ้นก่อนทำให้ระยะเวลาการเผาไหม้ของLPG สมบูรณ์ขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้น และใช้เชื้อเพลิงได้สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งทำให้การสึกหรอจากการใช้ LPG ลดลงอีกด้วย ตัดปัญหาการสึกหรอของบ่าวาวล์จากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นดังกล่าว อีกทั้งเรายังได้ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงแก๊สLPG มีออกเทนสูง 105 มากกว่าเชื้อเพลิงเบนซินมีออกเทน95 จึงทำให้รถใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPG ที่ใส่กล่อง TAP วิ่งแก๊สได้ดีกว่าน้ำมันอย่างเห็นได้ชัด ในด้านพละกำลังเครื่องยนต์ แรงบิด และการตอบสนองในทุกรอบของเครื่องยนต์

 

สนใจนัดติดตั้ง :  โทร 08302-08302

Line ID : @gasboyd

แก๊สบอย© 2009 สงวนสิทธิ์