โปรโมชั่นเปลี่ยนถังแก๊ส

โปรโมชั่น เปลี่ยนถังแก๊ส LPG ราคา 5,500 บาท  

 แก๊สบอย บริการเปลี่ยนถังแก๊ส LPG สำหรับลูกค้าที่ใช้ถังแก๊ส LPG แบบรุ่นเก่า หรือท่อแก๊สแบบไฮดรอลิก ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานของขนส่ง

หรือถังแก๊สใช้งานมาครบ 10 ปี จนหมดอายุแล้ว ต้องการจะเปลี่ยนถังใหม่ พร้อมด้วย “เอกสารรับรองการเปลี่ยนถังแก๊ส และเอกสารรับรองการตรวจสภาพแก๊ส ”

เพื่อใช้สำหรับลงเล่มเป็นถังแก๊สใหม่ และยื่นชำระภาษีประจำปี”

CHEAK Gas 01

CHEAK Gas 02

โปรโมชั่น เปลี่ยนถังแก๊ส LPG ราคา 5,500 บาท 

 

โปรโมชั่นที่  . เปลี่ยนถังใหม่ อายุการใช้งาน 10 ปี + พร้อมบริการ ถอดวาล์วเก่าจากถังแก๊สเดิม และเปลี่ยนโอริงวาล์วให้ใหม่(ใช้วาล์วเดิม)+ เอกสารรับรองรองการติดตั้ง (ใบติดตั้ง)

**ต้องการใบรับรองวิศวะ เพิ่ม 500 บาท

 

รายละเอียด : ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร+ใบรับรองการติดตั้ง

ท่อแก๊ส ต้องเป็นท่อทองแดง แล้วเท่านั้น จึงจะตรวจผ่าน และเข้าเงื่อนไข โปรโมชั่น ข้างต้น 

กรณีท่อแก๊สเป็นท่อ ไฮโดรลิก ตรวจไม่ผ่าน ต้องเปลี่ยนเป็นท่อทองแดงเท่านั้น ส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

----------------------------------------------------------------------------------------------

สนใจถังชนิดอื่น และขนาดอื่นโทรสอบถาม 

LPG TANK 03


Print