บริการตรวจสภาพแก๊สแอลพีจี, ออกใบรับรองวิศวกร, ออกใบรับรองถังแก๊สอายุ เกิน 10 ปี

CheckGas1

 บริการตรวจสภาพอุปกรณ์แก๊ส ตรวจเช็คท่อยางแก๊ส ตรวจเช็คหม้อต้มแก๊ส ตรวจเช็คหัวฉีดแก๊ส ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ทั่วไป และตรวจเช็คการรั่วซึมของแก๊ส เพื่อออกใบรับรองการตรวจแก๊สยื่นเสียภาษีประจำปี, ตรวจสภาพถังแก๊สเมื่ออายุถัง ครบ 10 ปี(ใบยืดถังแก๊ส)


Print