คาริเบทหัวฉีดแก๊ส เพื่อการจ่ายแก๊สได้สมดุลเท่าๆกันทุกสูบ

 คาริเบทหัวฉีดแก๊ส คือ การปรับตั้งหัวฉีดแก๊สให้ทำการจ่ายแก๊ส ได้สมดุลเท่าๆกันทุกหัว

Calibrate 1

Calibrate 2

Calibrate 3

Calibrate 4

เมื่อดูจากรูปหัวฉีดจะเห็นว่า หัวฉีดแก๊สมีส่วนประกอบคือ โซลินอล์ยแกนหัวฉีด และลูกสูบ ซึ่งมีสปริงตัวเล็กๆ เป็นตัวดันหัวฉีด ให้เปิดปิดแก๊สตามคำสั่งของ ECU แก๊สเมื่อผ่านการใช้งาน สปริงเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนค่า ทำให้การจ่ายแก๊สของหัวฉีดแต่ละหัวเปลี่ยนแปลงไปไม่เท่ากัน มีผลตามมาคือทำให้เครื่องยนต์แต่ละสูบได้รับแก๊สไม่เท่ากับค่าที่ ECU แก๊สสั่งจ่าย

ดังนั้นเมื่อใช้งานมาระยะหนึ่ง เราจึงจำเป็นต้องปรับตั้งให้หัวฉีดแก๊ส ให้มีค่าการจ่ายแก๊สเท่าๆกันทุกหัว

Calibrate 5

Calibrate 6

Calibrate 7

 


Print