จูนอัพแก๊สหัวฉีด ให้อัตราเร่งดี ไม่สิ้นเปลือง 

tuneGas 

การจูนอัพแก๊ส เบื้องต้น

1. จูนเดินเบา (ตำแหน่งที่1) ดูค่าการจ่ายน้ำมัน ขณะเป็นแก๊ส ให้ตัวเลขเท่ากับขณะเป็นน้ำมัน โดยเพิ่มหรือลด OFFSET (ปรับทั้งเส้น)

2. จูนเดินเบาขณะมีโหลด (ตำแหน่งที่2) เปิดแอร์ เข้าเกียร์ถอยหลัง เปิดไฟหน้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในรถ ดูค่าการจ่ายน้ำมัน ขณะเป็นแก๊ส ให้ตัวเลขเท่ากับขณะเป็นน้ำมัน โดยเพิ่มหรือลดแก๊สที่ตำแหน่งที่ 2

3. จูนรอบการขับปกติ (ตำแหน่งที่3) (ประมาณ 2,500-3,000 รอบ) ขับรถโดยรักษารอบเครื่องยนต์ที่ 2,500-3,000 รอบ ดูค่าการจ่ายน้ำมัน ขณะเป็นแก๊ส ให้ตัวเลขเท่ากับขณะเป็นน้ำมัน โดยเพิ่มหรือลดแก๊สที่ตำแหน่งที่ 3

4. จูนรอบสูงสุด (ตำแหน่งที่4) ขับรถเร่งเครื่องยนต์ให้มีแรงบิดสูงสุดในเกียร์2หรือ3 ดูค่าการจ่ายน้ำมัน ขณะเป็นแก๊สให้ตัวเลขเท่ากับขณะเป็นน้ำมัน โดยเพิ่มหรือลดแก๊สที่ตำแหน่งที่ 4

ตำแหน่งที่ 5 ปรับไปตามระนาบเดียวกับตำแหน่งที่ 4


Print