ตัดปั๊มติ๊กน้ำมัน!!  // ไม่ตัดปั๊มติ๊กน้ำมัน!!

เป็นปัญหานิดเดียวที่ถกเถียงกันมานาน ทำไม?......ต้องตัดปั๊มติ๊กน้ำมัน

 ทำไม?......ต้องตัดปั๊มติ๊กน้ำมัน

   - มีการหายของน้ำมันในระบบโดยหาสาเหตุไม่เจอ

   - หากปั๊มติ๊กน้ำมันของรถยนต์รุ่นนั้นๆ มีราคาแพง การตัดปั๊มติ๊กเพื่อช่วยลดความเสี่ยง และยืดอายุการใช้งาน

เมื่อมีการตัดปั๊มติ๊ก จำเป็นต้องใช้วงจรตัด ไม่ใช่ตัดโดยใช้รีเลย์เพียงอย่างเดียว

วงจรจะมีการทำงานเป็นช่วงๆ ทุกครั้งที่เราถอนคันเร่ง วงจรจะสั่งให้ปั๊มติ๊กน้ำมันทำงาน เป็นจังหวะสั้นๆ ประมาณ 3-5 วินาทีแล้วหยุด และจะทำงานอีกครั้งเมื่อเราถอนคันเร่งใหม่  ดังนั้นปั๊มติ๊กน้ำมันจะทำงานเป็นช่วงๆ ทำให้ท่อน้ำมัน มีน้ำมันมาเลี้ยงเต็มสายอยู่ตลอดเวลา

หากทำการตัดปั๊มติ๊กโดยใช้วงจรแล้ว จะไม่มีปัญหารถกระตุกแรงๆ  เกิดขึ้นในการสลับแก๊ส - น้ำมัน หรือสตาร์ทน้ำมันยากในตอนเช้า

เพราะต้องรอน้ำมันมาให้เต็มท่อ และไม่ต้องยุ่งยากในการไปกดสวิทซ์ตัดน้ำมัน เพราะวงจรจะทำงานอัตโนมัติ

***(ถ้าใช้รีเลย์ตัดโดยไม่มีวงจร น้ำมันจะแห้งจากท่อน้ำมัน เมื่อสลับน้ำมันเป็นแกสจะกระตุกหรือเมื่อสตาร์ทใหม่ในตอนเช้าจะติดยาก เนื่องจากต้องรอให้น้ำมันมาเต็มท่อ ตามแรงดันที่กำหนดเสียก่อน)

circuit 2

กล่องตัดปั๊มติ๊กน้ำมัน

ราคา D.I.Y.ติดตั้งด้วยตนเองพร้อมวงจรการติดตั้ง 500 บาท

ราคาพร้อมติดตั้ง+ลีเลย์ 1500 บาท **(ราคา มีการเปลี่ยนแปละ ขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่น)**


Print